ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η επιχείρηση ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη από το 1978 ασχολείται με συστήματα άρδευσης και αναρρόφησης νερού εξυπηρετώντας ιδιώτες, γεωργούς και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Σήμερα κατασκευάζουμε τα πιο εξελιγμένα και εξειδικευμένα Συστήματα Αναρρόφησης Νερού τα οποία αποτελούν ένα προϊόν 100% ελληνικό:

image-175664-3-PODOVALVIDA-ANARROFISIS-NEROU.jpg?1469531168446

ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ στις παρακάτω διαστάσεις: 2’’, 2,5’’, 3’’ & 4’’

image-175664-3-PODOVALVIDA-ANARROFISIS-NEROU.jpg?1469531168446

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ στις παρακάτω διαστάσεις: 2’’, 2,5’’, 3’’ & 4’’ 

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για την καλύτερη δυνατή εφαρμογής συστημάτων  αναρρόφησης νερού​σε αρδευτικά δίκτυα, κανάλια, γεωτρήσεις κτλ.